ניהול תקציב ותזרים מזומנים חכם באמצעות ייעוץ עסקי לעסקים קטנים

ניהול פיננסי לעסקים קטנים: ניהול תקציב ותזרים מזומנים חכם באמצעות ייעוץ עסקי לעסקים קטנים

על מה נדבר במאמר זה?

חשיבות ניהול תקציב ותזרים המזומנים להצלחת עסקים קטנים

כאשר אנו מסתכלים על חיי היום-יום של עסקים קטנים, סכומי הכסף הזורמים בו יכולים להיראות לעיתים כמו מערכת כלי דם מתסכלת, כאשר הכל זורם היטב – הגוף הכלכלי מתפקד כשורה, אך מה קורה כאשר הזרימה הזו פתאום נתקעת?

 • תקציב: התקציב הוא למעשה הוא כמו מפה של העסק, הוא תכנית הפעולה הכלכלית המתארת את ההוצאות הצפויות וההכנסות המשוערות. תקציב הוא תוכנית כלכלית מתוכננת לתקופה מסוימת, המתארת את ההוצאות וההכנסות הצפויות., והוא מספק מסגרת לפעולה ונקודת מוצא לבקרה ומעקב אחרי הביצועים הפיננסיים של העסק, וכמו כן, מספק כלי למדידת ביצועים, לקבלת החלטות, למציאות ולבקרה על ההתנהגות הכלכלית של העסק.
 • תזרים המזומנים: בזמן שהתקציב מצייר את התמונה המבוקשת, תזרים המזומנים מגלה את התמונה האמיתית. תזרים המזומנים מתאר את הזרימה הפיזית של הכספים בעסק, את ההכנסות הממשיות וההוצאות המתרחשות בכל פרק זמן מסוים, מראה איך הכספים זורמים בפועל, מתי מתקבלות ההכנסות ומתי מתבצעות ההוצאות, למעשה תזרים המזומנים משמש כאוויר לנשימה לתפעול השוטף של העסק, בלעדיו העסק לא יכול להתקיים.
 • ההבדל בין תקציב לתזרים מזומנים: במקרים רבים, עסקים מצליחים “על הנייר”, אך במציאות לעיתים נתקעים משום בנקודות זמן מסוימות מתקיימת אי התאמה בתזמון שבין ביצוע התשלומים לקבלת התקבולים, מה שעלול ליצור כשל בתזרים המזומנים ואי יציבות פיננסית. בזמן שהתקציב הוא תוכנית לעתיד, תזרים המזומנים הוא תיאור של מה שקרה בפועל.התקציב מיועד לתכנון וניתוח המצב הכלכלי, בעוד שתזרים המזומנים מספק מידע על היכולת של העסק להתמודד עם התחייבויותיו בזמן אמת.

לסיכום, הצלחת העסק תלויה לא רק ביכולתו ליצור הכנסה, אלא ביכולתו לנהל את הכספים ביעילות. הבנה נכונה וניהול מדויק של התקציב ותזרים המזומנים היא המפתח לאורך חיים של העסק ולצמיחה בריאה ויציבה.

תכנון תזרים המזומנים יעיל באמצעות ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים 

ניהול תזרים מזומנים אופטימלי הוא מרכיב בסיסי בהתמודדות היומיומית של עסקים קטנים, והצלחתו מושפעת מהבנה עמוקה של הצרכים הכספיים של העסק, כן מתכנון נכון וקפדני של ההוצאות וההכנסות. להלן הטכניקות העיקריות בהם משתמש הייעוץ העסקי כדי לתכנון ולנהל את תזרים המזומנים בעסקים קטנים:

הבנת הצרכים הכספיים של עסקים קטנים

 

 • ניתוח הכנסות: ניתוח מעמיק של ההכנסות החודשיות והשנתיות הצפויות, תוך גיוון מקורות ההכנסה השונים.
 • זיהוי הוצאות קבועות: לדוגמא, דמי שכירה, שכר, דמי ביטוח, הוצאות להפקות וכו’.
 • זיהוי הוצאות משתנות: לדוגמא, קניות של סחורה, הוצאות שיווק, הוצאות לקידום המכירות וכו’.

הכנת תוכנית כלכלית לעסקים קטנים

 

 • תכנון חודשי: מספק סקירה מקרוב של ההוצאות וההכנסות, ומאפשר התאמות מהירות במהלך השנה.
 • תכנון שנתי: מספק מבט כולל על המגמות ומאפשר לזהות זמנים בהם ישנם פערים או חוסרים במזומנים.

יצירת מרווח ביטחון כלכלי לעסקים קטנים

זהו סכום המהווה מרווח ביטחון לעסק ומטרתו להבטיח שעסקים קטנים יכולו להמשיך לפעול בצורה חלקה גם אם התוכנית לא תתממש במלואה כפי שצפינו או יצוצו דברים בלתי צפויים אפילו בזמנים בהם ההכנסות נמוכות או ההוצאות גבוהות המתוכנן.

ניתוח ובקרה כספית בעסקים קטנים

 

 • ביצוע השוואה בין התקציב לתזרים המזומנים על מנת לאתר סטיות ולבצע התאמות תוך כדי תנועה.
 • עיקר המאמץ הוא לזהות את הסיבות לפערים בין התוכנית לביצוע האמיתי, ולהבין אילו מהם נובעים כתוצאה ממגבלות ביכולת התכנון ואילו מגיבוש התוכנית הכלכלית.

התאמה ושיפור

 

 • בדיקה שוטפת של המאזן הבנקאי והתאמה של ההוצאות בהתאם למצב המזומנים.
 • חיפוש אחר דרכים להגביר את ההכנסות או להפחית את ההוצאות במקומות בהם קיימת בעיית בתזרים המזומנים.
  לסכום, ניהול תזרים מזומנים אופטימלי מצריך מעורבות מתמדת, בקרה והתאמה בהתאם למציאות. זהו אבן הפינה להבטחת יציבות והצלחה כלכלית לאורך זמן של עסקים קטנים.

כלים לניהול תזרים מזומנים באמצעות ייעוץ עסקי לעסקים קטנים 

ניהול תזרים מזומנים הוא תהליך מרכזי בעסקים קטנים, ולשם כך קיימים כלים וטכניקות מגוונות שמטרתן לסייע לבעלי עסקים קטנים לשמור על יציבות כלכלית.

תוכנות ניהול כספים

תוכנות הנהלת חשבונות: מאפשרות ניהול תקציב ותזרים מזומנים דינמי, התאמות ובקרה בזמן אמת. אפליקציות לניהול מזומנים: יישומים המסייעים לנהל את הכסף בצורה אינטואיטיבית.

תזרים מזומנים חזוי

באמצעות הערכות שוטפות להכנסות והוצאות, ניתן ליצור דוח חזוי המראה את התזרים המזומנים הצפויים בהתאם לפעילות העסקית.

גביית חובות

רכישת שירותים של חברות גבייה או שימוש בכלים דיגיטליים שמסייעים במעקב אחר החובות ובגבייתם.

כלים לניהול מלאי

שימוש בתוכנות המאפשרות בקרה ומעקב אחר המלאי, ובכך ממזערים עלויות של מימון ואחזקת מלאי מיותר.

התאמה בין הכנסות להוצאות

יישום טכניקות להערכת ההוצאות וההכנסות באופן רציף, כדי להבטיח איזון כלכלי.

הנהלת הוצאות באמצעות כרטיסי אשראי

שימוש  בכרטיסי אשראי בצורה מודעת כדי לנהל הוצאות ולהקל על תזרים המזומנים, תוך הימנעות מהתחייבות יתר.

השוואה בין התקציב לתזרים המזומנים בפועל

קביעת מדדים כדי להבין את הפערים ולהתאים את התוכנית הכלכלית בהתאם.

כאשר משלבים את הכלים השונים והטכניקות בצורה מתאימה לצרכים הייחודיים של עסקים קטנים, ניתן להגיע לניהול מועיל ויעיל של תזרים המזומנים.

הגדלת הכנסות באמצעות ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים 

כאשר רוצים לשפר את תזרים המזומנים, עסקים קטנים רבים מרכזים את תשומת ליבם בעיקר בפעילות של קיזוז הוצאות.ורבים מפספסים את הדרך ההפוכה והיא הגדלת ההכנסות. בפרק זה, נבחן את הטכניקות והאסטרטגיות הגדלת  ההכנסות במטרה לשפר את תזרים המזומנים בעסקים קטנים.

תחזית מכירות מדויקת

בניית תחזית מכירות באופן מדויק מאפשרת לתכנן את ההוצאות מקורות המימון ולהקצות משאבים באופן אופטימלי.

הרחבת קו המוצרים או השירותים

הוספת מוצרים חדשים או שירותים יכולה לגרום ללקוחות לקנות יותר, וגם למשוך לקוחות חדשים.

העלאת מחירי המכירה

בדוק את התחרות והתחושה הכללית בשוק. האם יש מקום להעלות מחירים מבלי להפסיד לקוחות ומכירות.

יצירת מקורות הכנסה נוספים

מכירות מוצרים נלווים, הצעות מיוחדות ללקוחות קיימים או הפעלת תוכניות הפנית לקוחות יכולות להביא לגידול בהכנסות.

שיווק דיגיטלי

הגברת הנוכחות הדיגיטלית דרך פרסום בגוגל, פרסום ברשתות החברתיות או אופטימיזציה למנועי החיפוש יכולה להביא לזרימה גבוהה יותר של לקוחות.

שיפור יכולת המכירה של הצוות

ביצוע הכשרות, סדנאות ותמריצים לצוות המכירות יכולים להביא לתוצאות מכירה טובות יותר.

ניהול יעיל של חשבונות הלקוחות

שיפור בגביית חובות באופן יעיל יותר, הפחתת זמן המתנה לתשלומים והקצאת משאבים לניהול החשבונות יכולים להביא לשיפור בתזרים המזומנים.

לסיכום, הגדלת ההכנסות היא אסטרטגיה הדורשת התמודדות עם המתחרים והיכולת להציע ערך גבוה יותר ללקוח. כאשר עסקים קטנים מצליחים להגדיל את ההכנסות, ייעוץ כלכלי לעסקים קטנים לא רק משפר את תזרים המזומנים אלא גם את היציבות הכלכלית לטווח הארוך.

התמודדות עם כיסוי ההוצאות באמצעות ייעוץ עסקי לעסקים קטנים 

מצב בו עסקים קטנים מתקשים להתמודד עם ההוצאות הוא אחד המצבים המאתגרים והמסוכנים ביותר לכל בעל עסק קטן. כאשר המזומנים אינם זורמים, כל המבנה העסקי עלול להתרסק, ולכן, חשוב להכיר טכניקות וגישות של ליווי עסקי לעסקים קטנים כדי להימנע ממצב זה.

בניית תקציב מדויק

הבנה וניהול תקציב מסודר הם הבסיס לניהול כלכלי בריא. עליך לדעת בדיוק מה ההכנסות שלך להימנע מהוצאות שאינך יכול להרשות לעצמך.

מעקב אחר תזרים מזומנים

תזרים המזומנים הוא מדד להכנסות המזומנים הפועלות בעסק. עליך לבחון את התזרים כל חודש ולזהות מגבלות ואתגרים.

תשלום לספקים בצורה נכונה

לא תמיד עליך לשלם לספקים מיד. בצע תוכנית תשלום המתאימה  לתזרים המזומנים שלך.

לקיחת מימון לטווח הקצר

ניתן לשקול לקחת אשראי לטווח קצר לפי הצורך, אך עליך להיות זהיר ולהבין את כל התנאים.

קיצוץ הוצאות מיותרות

פעמים רבות עסקים מבזבזים כסף על פריטים שאינם קריטיים. בחן את ההוצאות שלך באופן תדיר וחפש איפה אפשר לחסוך.

ניהול מלאי אופטימלי

מלאי גבוה מדי יכול לגרום לכך שכסף רב מוחזק בצורה לא יעילה. יש לנהל את המלאי בצורה חכמה ולהימנע מהזמנות יתר.

מעקב אחר גבייה

אם הלקוחות אינם משלמים בזמן, ההשפעה על תזרים המזומנים יכולה להיות חמורה. רכז מאמץ לגביית חובות באופן יעיל וממוקד.

שקול ביטוח

כדי להבטיח גביית כספים מלקוחות, יש לשקול לקחת ביטוח על החובות.

למניעת מצב של מחסור במזומנים הוא תהליך מתמשך שדורש תכנון, מעקב והתאמות תדירות. בעזרת בניית תוכנית לעסקים קטנים והכלים הנ”ל, כל בעל עסק קטן יכול לשמור על יציבות כלכלית ולהימנע ממצבים בהם העסק אינו מסוגל להתמודד עם ההוצאות שלו.

התמודדות עם בעיית תזרים מזומנים בעסקים קטנים

הגעת למצב בו העסק הקטן שלך נתקע ואין לך את המזומנים הדרושים? אל תדאג, אתה לא לבד. רבים מבעלי העסקים מתמודדים עם בעיות תזרים מזומנים במהלך חיי העסק. הנה טיפים של ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים על איך להתמודד עם המצב הזה:

 • אנליזה מהירה של המצב: בדוק איפה הזליגות: האם זה בעיית הגבייה, האם יש הוצאות גבוהות מדי האם יש מלאי גדול מדי,הערכה נכונה תעזור לך לפעול בצורה ממוקדת.
 • ניהול ומעקב מוגבר אחר הגבייה: צור קשר עם לקוחות שאינם משלמים בזמן ונסה להגב את הכספים באופן דחוף.
 • פנייה לקווי אשראי: אם יש לך אשראי אצל בנקים או אצל ספקים, זה הזמן להשתמש בו. היזהר לא להפוך לתלות באשראי זה באופן קבוע.
 • שקול הפחתת ההוצאות: בחן אם יש הוצאות שאפשר להפחית או לדחות, כגון קניות מיותרות או הוצאות פרוייקטים לא קריטיים.
 • מכירת נכסים או מלאי: חשוב על מכירת נכסים שאינם הכרחיים או מלאי שלא בשימוש לקבלת מזומנים מהירים.
 • פנייה ליועץ עסקי שמתמחה בתחום ניהול הכספים: במצבים בהם המצב הכלכלי הוא רגיש מאוד, כדאי להתייעץ עם מומחה בניהול פיננסי לעסקים או רואה חשבון.
 • למידה לעתיד: לאחר שהמשבר עבר, עליך להבין אילו שינויים צריך לעשות בניהול הכספים של העסק כדי להימנע מהשקעה כזו בעתיד.
 • הקם קרן חירום: כאשר המזומנים מתחילים להגיע, חשוב להקים קרן חירום כגיבוי למצבים בהם ההכנסות יורדות.

הקניית ההבנה כי בעיות תזרים מזומנים הן בלתי נמנעות בחיי העסקים הקטנים, אך באמצעות אימון עסקי לעסקים קטנים וכלים ואסטרטגיות נכונות, תוכל להתמודד עמם בצורה הטובה ביותר.

סיכום תפקידו של ייעוץ עסקי לעסקים קטנים בניהול תקציב ותזרים מזומנים 

לאחר שעברנו על מגוון הכלים, הטכניקות והגישות השונות לניהול תזרים המזומנים והתקציב של עסקים קטנים, הגיע הזמן להבין את הערך המוסף שיועץ עסקי יכול להביא לתהליך.

להלן רשית טיפים של ייעוץ לעסקים קטנים לניהול תקציב וניהול תזרים מזומנים אפקטיבי:

 • הבנה מעמיקה של השוק: ייעוץ שיווקי לעסקים קטנים מגיע עם ידע רב בנוגע לשוק המקומי והגלובלי, מה שיכול לספק תובנות יקרות ערך לגבי מגמות השוק, התחרות והזדמנויות עסקיות.
 • התמקדות באסטרטגיה: ייעוץ עסקי לעסקים קטנים יכול לעזור לבעל העסק להתמקד בתוכנית אסטרטגית ממוקדת, לפענח את המטרות הגדולות ולשם כך להקצות את המשאבים באופן היעיל ביותר.
 • ניתוח המספרים: באמצעות הבנה מעמיקה של ניתוחים כלכליים,ייעוץ עסקי לעסקים קטנים יכול להצביע על הזדמנויות לחיסכון, לשיפור תזרים המזומנים ולהגברת הרווחים.
 • מקור אובייקטיבי לבחינה: ייעוץ עסקי לעסקים קטנים מביא נקודת מבט חיצונית, דבר היכול לסייע בזיהוי בעיות או חולשות שלא זוהו בעצם העסק.
 • מימוש הטכנולוגיה: מומחה לייעוץ עסקי לעסקים קטנים מכיר את הכלים והתוכנות המתקדמות ביותר בתחום ויכולים להראות איך להשתמש בהם באופן המקסימלי לטובת העסק.
 • הכנה לתקופות קשות: במקומות בהם העסק יכול להיתקל בבעיות מזומנים או קשיים כלכליים, ייעוץ עסקי  לעסקים קטנים יכול להכין תוכנית “ב” ולהצביע על אסטרטגיות להתמודדות עם התקופה הקשה.

בסיום הפרק, אנו יכולים להגיע למסקנה כי יועץ לעסקים קטנים הוא אינו רק מומחה בתחומו, אלא גם שותף לתהליך. הוא יכול לסייע לבעל העסק לראות את התמונה הגדולה, להתמודד עם האתגרים הכלכליים השונים ולהפיק את המירב מהמשאבים הקיימים לטובת הצמיחה וההצלחה של העסק.

ברלין ייעוץ עסקי – המומחים בניהול פיננסי וייעוץ עסקי לעסקים קטנים

אם אתם עסק קטן ומחפשים חברת ייעוץ עסקי לעסקים קטנים שתעזור לכם לממש את מלוא הפוטנציאל העסקי של עסק החלומות שלכם, ולספק לכם במקצועיות ובאמינות פתרונות חכמים ויצירתיים כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר, הגעתם למקום הנכון!

ברלין ייעוץ עסקי הינה חברת ייעוץ עסקי מהמובילות בישראל המספקת שירותי ניהול וייעוץ עסקי בשיטה ייחודית הנקראת מנוע התנופה העסקי, ליזמים, בעלי עסקים ומנהלים.

מתוך מקום של שליחות וכדי לעזור ליזמים ובעלי עסקים לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם, אריה ברלין, יועץ עסקי לעסקים קטנים, מנטור עסקי, בעלים ומנכ”ל ברלין ייעוץ עסקי לקח את כל הידע והניסיון המעשי שצבר במהלך עשרות שנות ניסיון בעולם העסקים הישראלי והבינלאומי ופיתח שיטה חדשנית, ייחודית ואפקטיבית עבור עסקים בשוק הישראלי בשם מנוע התנופה העסקי, באמצעותה הצליח להוביל עסקים, חברות,יזמים ומנהלים רבים להגיע לשינוי, פריצה, צמיחה, הצלחה אישית ועסקית מרשימה ביותר.

פתרונות חכמים של ייעוץ עסקי לעסקים קטנים עם ערך מוסף

שירותי ייעוץ עסקי לעסקים קטנים שלנו ניתנים בצורה מודולרית ומותאמים אישית וספציפית לצרכים והמטרות הייחודיות של כל לקוח. כמו כן אנחנו מלווים את התהליך העסקי מקצה לקצה, משלב התכנון ועד שלב היישום, והכל במטרה להשיג את התוצאות הנדרשות.

להלן שירותי הייעוץ העסקי לעסקים קטנים בהם אנו מתמחים ומספקים ללקוחותינו – יזמים, בעלי עסקים ומנהלים הרוצים לפתח ולקדם את עצמם ואת העסק שלהם לשגשוג, צמיחה והצלחה:

 • ייעוץ עסקי לעסקים קטנים בתחום שיווק ומכירות ליצירת צמיחה בהכנסות
 • ייעוץ עסקי לעסקים קטנים בתחום שיפור וייעול תהליכים תפעוליים להגדלת הרווחיות
 • ייעוץ עסקי לעסקים קטנים בתחום אסטרטגיה ליצירת פריצה עסקית
 • ייעוץ עסקי לעסקים קטנים בתחום בניית מוניטין ומיתוג של העסק
 • ייעוץ עסקי לעסקים קטנים בתחום בניית תוכנית עסקית אפקטיבית שתשיג תוצאות
 • ייעוץ עסקי לעסקים קטנים בתחום ניהול כספים וגיוס מקורות מימון
 • ייעוץ עסקי לעסקים קטנים בתחום ייעוץ כלכלי לניהול חכם של העסק
 • ייעוץ עסקי לעסקים קטנים בתחום ארגוני ומשאבי אנוש להנעת עובדים
 • ייעוץ עסקי לעסקים קטנים בתחום הטמעת מערכות עסקיות ויישום אוטומציה
 • ייעוץ עסקי לעסקים קטנים בתחום ליווי בהקמת עסקים חדשים וחברות סטארט אפ
 • ייעוץ עסקי לעסקים קטנים בתחום הערכות שווי וליווי בתהליכי קניה ומכירה של עסקים
 • ייעוץ עסקי לעסקים קטנים בתחום מנטור עסקי להעצמת כישורי ניהול ומנהיגות
אריה ברלין , מנכ"ל ברלין ייעוץ עסקי, יועץ עסקי ומנטור עסקי עם ניסיון של מעל 25 שנה

אריה ברלין – יועץ עסקי בכיר בעל ניסיון של 25 שנה

אריה ברלין, מנכ”ל ומייסד של חברת ברלין ייעוץ עסקי,  מחברות ייעוץ עסקי המובילות בישראל, הינו יועץ עסקי ומנטור עסקי בעל יותר מ – 25 שנות ניסיון מעשי בעולם היזמות והעסקים. אריה הינו בעל תואר ראשון (B.A) בכלכלה וראיית חשבון ותואר שני במנהל עסקים (M.B.A) עם התמחות בשיווק ומימון. כמו כן, אריה הינו יוצא פירמת הייעוץ הבינלאומית EY ובמהלך הקריירה העסקית שלו היה מעורב בהקמה וניהול של עסקים וסטארטאפים מצליחים רבים, וכן כיהן בתפקידים בכירים כמנכ״ל וסמנכ״ל בתחומים מגוונים של: שיווק ומכירות, כספים, תפעול ופיתוח עסקי, והוביל חברות לפריצה, צמיחה והצלחה עסקית, גיוסי הון, הנפקות ואקזיטים מרשימים ביותר.

שיתוף

הגיע הזמן שתעשו צעד קדימה לשינוי כדי להשיג את הפריצה האישית והעסקית שלכם ואנחנו מוכנים לצאת למסע המרגש הזה ביחד איתכם!
אז למה אתם מחכים, נא מלאו עכשיו את הפרטים בטופס לקביעת פגישת ייעוץ ואבחון אישית ללא עלות והתחייבות עם אריה ברלין, היועץ העסקי שיוביל אתכם לתוצאות הטובות ביותר >>>

פגישת ייעוץ ללא תשלום

השאירו פרטים עכשיו!

קראו עוד

פגישת ייעוץ ללא תשלום

השאירו פרטים עכשיו!

פגישת ייעוץ ללא תשלום

השאירו פרטים עכשיו!
דילוג לתוכן